Historie firmy HAUL
Rekreační středisko je Vám k službám

Agentura HAUL byla založena roku 1992 za účelem pořádání dětských táborů a akcí pro děti a mládež. Jejím zakladatelem a majitelem je Ing. Marek Hanuš. Sídlo firmy se nachází v Ústí nad Labem. Ve své činnosti klade
Ag. HAUL velký důraz na poskytování kvalitních služeb svým klientům, kteří se na ni s důvěrou obrátí – ať už dětem, rodičům, školám, sportovním sdružením, nebo firmám. Hlavními činnostmi agentury je provoz rekreačních středisek, pořádání dětských táborů, škol v přírodě na klíč s veškerým komfortem, párty akcí a ozvučování veškerých akcí dětského, sportovního či kulturního typu.

Za 26 let působnosti její pracovníci připravili nezapomenutelné prázdniny pro téměř 40 000 dětí 
a ve střediscích se zrekreovalo více než 100 000 klientů. Velmi potěšitelná je jejich zhruba 55% návratnost. I přes určitou masovost těchto akcí si firma udržuje i nadále svou vysokou úroveň.

V roce 2002 rozšířila agentura podnikatelskou činnost o provoz rekreačního střediska Úsvit 
ve Vanově
 u Telče, kde jsou některé její aktivity pořádány. Tento objekt je svou povahou určen především 

pro dětské a sportovně zaměřené rekreace.

V roce 2006 agentura přijala další středisko Kocour v obci Levín - Horní Vysoké nedaleko Litoměřic.

Od podzimu 2010 má také pod svou patronací RS Máj v Plasích u Plzně. Středisko od té doby prošlo kompletní rekonstrukcí a stále se vylepšuje. Jeho návštěvníci se každý rok mohou těšit na něco nového. 

V sezóně 2014 přišlo, větší rozšíření, a sice na střediska Lubenec v okrese Louny a druhého, na úplně opačné straně republiky - situovaném nedaleko Frýdku Místku - Palkovické Hůrky

Rezervace Vašich akcí pro jarní a letní sezónu 2019 jsou již v plném proudu. Chcete v jednom z našich rekreačních středisek prožít letní tábor, adaptační kurz, školu v přírodě, školní výlet nebo třeba rodinnou dovolenou? Pak neváhejte a zarezervujte si své místo včas, některé termíny se již velmi rychle plní.

Těšíme se na Vás!

Červen (75,0 %)
Červenec (93,0 %)
Srpen (70,0 %)
Září (85,0 %)